Novota ART

Líder v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva

Dlhoročné skúsenosti s rezbárskymi technikami a historickými postupmi spracovania materiálov firma aktualizuje prostredníctvom inovatívnej CNC technológie. Je schopná kopírovať historické prvky na vysokej profesionálnej úrovni. Disponuje 3D návrhárskym štúdiom, zabezpečuje skenovanie dobových prvkov a ich digitalizáciu ako aj vlastnú tvorbu návrhov a modelov. Firma realizuje projekty komplexne, od tvorby návrhu cez výrobu, montáž a zapracovanie.

Work Stages

Best Solutions For Your Dream

Client’s often don’t know what to expect during the interior design process, so we’ve put together our guide work stages

The Feasibility

This initial phase of the project includes preliminary studies

The Development

we get into the detail of the scheme. We’ll refine the internal

Full Mobilization

Once the contractor is appointed, will workshops to review

Post PC Work

The project concludes will visit site to inspect all the works

4 k

Projects Completed

27

Awards Win

845

Team Members

6 k+

Active Customers