Niečo pre zamilovaných.

Jašteričky sú novovytvorený okopník, umiestnený na pôvodne gotickej budove fary na Kapitulskej ulici v Bratislave. Svojim dokonalým prevedenim zmiatol aj niektorých pamiatkárov, mysleli si, že ide o pôvodný gotický prvok. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp