Tag: Odhaľujeme

Odhaľujeme

Jašteričky

Niečo pre zamilovaných. Jašteričky sú novovytvorený okopník, umiestnený na pôvodne gotickej budove fary na Kapitulskej ulici v Bratislave. Svojim dokonalým prevedenim zmiatol aj niektorých pamiatkárov,