Zero Energy Design Lab

Nedávno dokončený Dom v tieni je prominentná obytná stavba, ktorá dosahuje zníženie priameho a difúzneho slnečného žiarenia o 50 % prostredníctvom digitálneho modelovania s využitím parametrických a pasívnych konštrukčných stratégií – architektonická reakcia na extrémne počasie v severnej Indii.

Integrovaná dvojrodinná rezidencia s rozlohou 1672 m2 nanovo definuje “indickú modernu”, pričom si berie príklad z ľudovej architektúry a z prírodných samoformujúcich sa prvkov a vzorov, ako je Voronoi, aby minimalizovala spotrebu energie v celom objekte. Vrcholom dizajnu je parametricky vytvorená všadeprítomná dvojitá strecha, ktorá zastrešuje rozsiahlu plochu horizontálne rozprestretej dvojjednotkovej konštrukcie. Dvojitá strecha so vzorom Voronoi je vyrobená z FRP (polyméru vystuženého vláknami), čo má za následok efemérnu hru svetla a tieňa s prekvapivými tieňmi dynamickými pri denných a sezónnych zmenách.

V blízkosti rezidencie Noor Mahal ide o reinterpretáciu architektonického jazyka tradičných indických “havelis” a “chhatris” s nádvorím umožňujúcim sociálnu súdržnosť a prechodnými priestormi umožňujúcimi pohyb, prirodzené vetranie a denné svetlo. Jedinečná stratégia krajinnej architektúry zahŕňa aj vertikálnu zeleň, aby sa zabránilo efektu tepelného ostrova a uľahčila sa evapotranspirácia na udržanie mikroklímy rezidencie.

Zero Energy Design Lab je architektonické a interiérové štúdio zamerané na výskum so sídlom v Dillí v Indii. Založili ho v roku 2009 Sachin Rastogi a Payal Seth Rastogi a špecializuje sa na budovy s nulovou spotrebou energie. ZED Lab, ktorého jadrom procesu navrhovania je udržateľnosť, pracuje na zlepšovaní kvality života ľudí v symbióze so životným prostredím cez optiku výskumu, navrhovania a výstavby.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp