carlton-12

2001

Hotel Carlton, Bratislava

Mirror coctail bar- zrkadlová sála a bar z roku 1913. Rekonštrukcia priestoru a reštaurovanie v štýle novobaroka a secesie. Národná kultúrna pamiatka.

História slávneho hotela na tomto významnom mieste pri Dunaji začína v roku 1913. Podnikateľ Henrich Prűger, poradca pre moderné hoteliérstvo (aj pre loď Titanic), tu vytvoril prestavbou starších hotelov podľa amerických predlôh veľký hotelový komplex Carlton. Prosperujúci hotel navštívili a navštevujú významné osobnosti doby, politici, hudobníci, umelci, napr. A. Einstein, A. Nobel , F.D. Roosevelt, T.G. Masaryk, T.A. Edison a iní. Bol miestom spolkov, recepcií, plesov. Hotel bol znovu prestavaný v tr.1931 podľa projektov M. N. Harminca a napokon prešiel generálnou rekonštrukciou v r. 2001.

Realizácia

Predmetom úplnej rekonštrukcie, ktorú realizovala f. NOVOTA ART bol reprezentatívny priestor tzv. Zrkadlovej sály a jej predsiene –baru z r.1913. Tento „pavilón“ s horným prírodným osvetlením v klenbe má tematický leitmotív Svetlo, s alegóriou planéty Venus (Morgenstern, Zornička) V čase rekonštrukcie už táto časť nejestvovala. Bolo nutné vytvoriť úplnú repliku pôvodného priestoru na základe historickej archívnej fotodokumentácie, umelecko-historických poznatkov a na základe fragmentov štukovej výzdoby. Išlo o veľmi náročnú technickú prípravu a umelecko-remeselnú realizáciu. Boli použité precízne postupy zváranej ocele, drevené konštrukcie, vystužené veľké segmenty sadrových odliatkov pre klenbu, bola vytvorená reliéfna štuková výzdoba, montáž, retuš, výmaľba. Rekonštruovaná bola aj pôvodná farebnosť v rozsahu zelenej, zlatého poprašku a tónu ecrü. Steny v zmysle rozhodnutia investora boli v systéme architektonického členenia upravené v červených tónoch.
carlton-5