Piešťany | 2006

Hotel Thermia Palace

THERMIA PALACE, kúpeľný hotelový komplex v Piešťanoch, umelecko-remeselná obnova exteriéru architektúry a obnova schodiskových súčastí interiéru. Národná kultúrna pamiatka.

Thermia Palace, rozsiahly kúpeľný hotelový komplex bol postavený v r.1909 -1912, projekt budapeštianskeho ateliéru H. Böhm a Armin Hegedűs. Exteriér architektúry je zložitý komplex hmôt v asymetrickom rytme, s bohato riešenou profiláciou, s výrazným predsunutým portálom. Celok v štýle secesie a art-deco Charakteristickým znakom je široké spektrum použitých materiálov a štruktúr, omietky, kameň, umelý kameň, štuko, keramika, drevo, sadra, kovy, farby...

Realizácia

Exteriér vykazoval pred obnovou fasád výrazné poškodenie povrchov až do hĺbky. Architektonické štruktúry a detaily sa rozpadali a zanikali pod nánosmi akrylátových náterov z poslednej opravy . Firma NOVOTA ART obnovila všetky omietkové súčasti fasád v pôvodnej štruktúre. Štukové a sadrové prvky, aj figurálne reliéfy boli očistené, poškodené časti domodelované, miestami s použitím odlievania do formy. Všetky materiály z kovu boli obnovené. Kamenný obklad v štýle kyklopského muriva bol očistené, reštaurovaný. Osobitne náročná bola obnova deštruovanej balustrády z terazza. Časti boli obnovené, doplnené podľa originálu. Všetky drevené prvky odborne ošetrené. Rovnaké postupy boli realizované aj v interiéri, pri obnove schodísk. Pri obnove boli použité certifikované materiály systému KEIM. Práce vyžadovali špecifický reštaurátorský umelecko-remeselný postup, v záujme ochrany originálnych súčastí fasád a autentického výrazu celku aj detailov. Výsledok obnovy fasád je v súlade so zámerom funkčnej a estetickej rekonštrukcie pamiatkovo chráneného objektu.