galicia-nueva

2003

Galicia Nueva - dubová brána

Luxusný zámocký hotel Galicia Nueva v Haliči, návrh a realizácia v štýle areálu. Zámok je Národná kultúrna pamiatka.

Pôvodne renesančný protiturecký opevnený hrad na mieste stredovekej pevnosti bol v 60. rokoch 18. storočia barokovou prestavbou premenený zámok podľa projektov staviteľa A. Meyerhofera. V roku 2016 bol zámok otvorený po náročnej premene na luxusný hotelový komplex Galicia Nueva. Pretože sa pôvodná brána nezachovala, f. NOVOTA ART navrhla a realizovala osobitné riešenie v súlade so štýlom areálu. Inšpirovali sa typológiou monumentálnych barokových palácových brán a pre konkrétne miesto vytvorili štýlovú dubovú bránu z dreva dovezeného zo stredomorskej oblasti.

Realizácia

Brána bola realizovaná z dubového dreva s konzervovaním a povrchovou úpravou v prírodnom tóne. Vznikla na základe presne vypracovaného grafického a priestorového návrhu f. NOVOTA ART. Proporcie boli dané monumentálnym architektonickým portálom pôvodného vstupu do areálu. Brána má trojdielne členenie, v strede je samostatný vstup dverami. Základnú štruktúru vytvárajú vertikálne prvky v podobe pilastrov stredného vstupu (dverí), stredová krycia lišta brány a horný zasklený svetlík. Brána má dynamické členenie s typickými barokovými konkávno-konvexnými líniami. Výrazným plastickým prvkom je vypuklý dynamický sokel a rokoková ornamentika so štýlovými prvkami v tvare C, s motívom mušlí a vegetatívnymi reliéfnymi motívmi. Prepracovaná ornamentika je výsledkom vysoko hodnotnej ručnej rezbárskej finalizácie. Brána má trojitý kovaný závesný systém, ktorý tvarovo vychádza z dobových analógií. Ukončenie rokajových motívov závesov má lesklé mosadzné špičky, v súlade s ostatnými mosadznými prvkami brány v štýle rokoka.