Detaily projektu

  • Projekt Bytový dom
  • Kategória Exteriér
  • Miesto Dunajská 39, Bratislava
  • Rok realizácie 2019

Bytový dom Dunajská 39

Nárožný dvojposchodový bytový dom, Dunajská 39, Bratislava, z roku 1896, s novou nadstavbou. Fasády v štýle eklektiky.  Národná kultúrna pamiatka. 

Dom v nárožnej situácii s vnútorným dvorom má hlavnú fasádu do Dunajskej ulice. Tu je aj vstupný portál s erbom a prejazd.  Pôvodne bol postavený ako investícia Spolku kníhtlačiarov a písmolejcov na konci 19.storočia.  Fasáda má klasické architektonické  členenie s pásovou rustikou, priebežné rímsy, profilované okenné rámovanie, segmentové a trojuholníkové frontóny nad oknami, segmentový portál. Osobitosťou  je  atika s iluzívnymi okrúhlymi otvormi.

Pamiatkový výskum fasády: NOVOTA ART a kol., 2016, 2019

Realizácia

Fasáda pred obnovou bola iba nahrubo opravovaná, mnohé architektonické články boli odstránené. Fasáda bola znehodnotená zatekaním. V procese obnovy  bol rekonštruovaný pôvodný systém architektonického členenia, obnovené boli deformované profily a detaily. Nanovo bola vytvorená hlavná rímsa. Boli rekonštruované klampiarske prvky a obnovená atika v autentickom výraze. Farebné riešenie v okrovej, svetlosivej a tlmenej bielej zjednotila výraz fasády, pričom bol obnovený aj iluzívny efekt na atike.

Pre obnovu boli použité materiály BAUMIT a KEIM.