Detaily projektu

  • Projekt Bytový dom Legionárska ulica
  • Kategória Exteriér
  • Miesto Legionárska ulica 3-7
    Bratislava
  • Rok realizácie 2012

Bytový dom Legionárska ulica

Bratislava, Legionárska 3 – 7. Obnova uličnej a dvorovej fasády. Národná kultúrna pamiatka.

Realizácia

 Štvorposchodový bytový dom Legionárska 3,5,7 je  v radovej zástavbe. Podľa projektu  dvojice architektov J. Grossmann a A. Balán bol postavený v roku 1923. Dom je v štýle funkcionalizmu s doznievajúcim dekorativizmom národného typu, ktorý sa uplatňuje v bohatých detailoch hlavného priečelia, ako aj na dvorových fasádach. Výrazné konzoly prízemia sú nosičmi širokej medziposchodovej rímsy. Okná majú segmentové a polkruhové nadstavce. Výrazne dekoratívne sú zalamované rímsy a riešenie arkierov dvorných fasád, vrátane štýlového kovového zábradlia.

Obnova fasád , ktoré boli značne poškodené  zatekaním, znečistením, graffity a  s degradovanou omietkou  vyžadovala pozornosť nielen z technického hľadiska obnovy, ale aj pri rekonštrukcii netradičných štýlových detailov. Boli obnovené všetky kamenné časti, omietkové a štukové prvky .Boli očistené a obnovené drevené prvky architektúry ( brány), ako aj kovové prvky( mreže, zábradlia, vetráky suterénu) a systém zvodov dažďovej vody. Osobitná pozornosť bola venovaná odkrytiu pôvodnej farebnosti a jej rekonštrukcii  vo farbe  terakoty, svetlej pieskovo-sivej a farbe okru, s použitím materiálov BAUMIT.