Detaily projektu

  • Projekt Mulitunkčný dom
  • Kategória Exteriér, dizajn
  • Miesto Palárikova 1933
    Čadca
  • Rok realizácie 2014

Multifunkčný dom v Čadci

Celkové výtvarné riešenie a dizajn fasády. Rok realizácie: 2014.

Multifunkčný dom zo začiatku 20.storočia po viacerých úpravách mal dostať jednotne riešenú architektonicko-výtvarnú fasádu. Dvojposchodový dom so zvýšenou vikierovou časťou s polkruhovým oknom v asymetrickej situácii. Rytmus a osobitosť fasády určuje systém okien: na 1. poschodí s úzkym zvislým pravouhlým tvarom, na 2. poschodí s vysokým polkruhovým ukončením. Prízemie fasády malo rôznorodé obchodné portály v podobe výrezu.

 

Realizácia

Riešenie hlavnej fasády je komplexné a navrhnuté štúdium  NOVOTA ART.

Fasáda dostala základné horizontálne členenie rímsami po celom obvode, na hlavnej a dvorovej fasáde, s odlišným riešením. Hlavný portál dostal široké rámovanie s jemnou ornamentikou. Rímsa medzi prvým a druhým poschodím má ornamentiku s motívom ľalií a palmiet. Nosným priestorom výzdoby je široký pás vlysu pod strešnou rímsou s  bohatým motívom spletených rastlín a ružíc. Tento motív dominuje aj na štíte strešného vikiera.

Zámerom dekorácie bolo  obohatiť základnú štruktúru  fasády v štýle neskorej eklektiky a secesie a vyvolať ilúziu historickej techniky sgrafita. Výtvarné riešenie podľa originálneho návrhu bolo realizované ručnou výmaľbou.