Detaily projektu

  • Projekt Multifunkčný dom
  • Kategória Exteriér
  • Miesto Obchodná ulica 7
    Bratislava
  • Rok realizácie 2010

Multifunkčný dom

Bratislava, Obchodná č. 7. Obnova fasády. Pôvodne bytový dom  nájomného typu s priechodom, v súvislej uličnej zástavbe vznikol okolo roku 1900. Prízemie s obchodnými portálmi, dvojposchodový, so strešnou nadstavbou. Charakteristické prvky neskorej eklektiky s výraznými  okennými frontónmi a reliéfnymi detailmi architektúry- hlavice stĺpikov s rastlinnými prvkami, široká hlavná  rímsa so zuborezom a konzolami.

Realizácia

Fasáda pred obnovou bola dlhý čas bez údržby, omietky boli zvetrané, zatečené, fasáda bola výrazne znečistená. Práce boli zameraná na celkovú obnovu, vrátane problémov znečistenia holubmi, podstrešnej rímsy a zvetraných častí omietky. Bola realizovaná  oprava omietky,  obnovené poškodené architektonické prvky fasády a po očistení doplnené aj dekoratívne články  v zmysle rekonštrukcie originálnych prvkov.  Obnovená bola aj pôvodná farebnosť: plocha stena  v tóne  svetlého okru a architektonické prvky v lomenej bielej farebnosti.