Detaily projektu

  • Projekt Bytový dom
  • Kategória Exteriér
  • Miesto Štúrova ulica 6
    Bratislava
  • Rok realizácie 2019-2020

Bytový dom, Štúrova 6

Bývalá Rakúsko-uhorská banka z roku 1902, nadstavba z 20. rokov 20. a 21. storočia. Národná kultúrna pamiatka.

Bývalý bankový palác Rakúsko-uhorskej banky bol postavený na významnom mieste, na nároží novo vystavanej ulice. Projektantom bol Jozef Hubert. Vzorom boli budovy tohto bankového domu vo Viedni a v Budapešti. Palác má výraz sily a istoty, čomu slúži výrazový arzenál:  bosáž na prízemí, vysoké novorenesančné okná na poschodí, početné symboly v reliéfnej výzdobe, levie hlavy s úchytom z  trezoru, vavrínové vence, ovenčené hlavy,  a i. Najvýraznejšie posolstvo inštitúcie vyjadrujú dvojice sediacich  postáv nad oknami rizalitov: Alegória priemyslu a Alegória obchodu.

Pamiatkový výskum fasády: NOVOTA ART a kol., 2019

Realizácia

Komplexná obnova  rozsiahlej fasády nárožného objektu  bola  náročná   v dôsledku výrazne  devastovaného stavu. V niektorých častiach severnej fasády bolo nutné omietku nahradiť v plnom rozsahu.  V úrovni prízemia boli použité sanačné omietky a bol vytvorený odvetraný sokel. V plnom rozsahu boli zreštaurované súčasti architektúry  a reliéfne detaily. Zreštaurovaná bola dubová hlavná brána a ďalšie drevené prvky. Ornamentálne kovové súčasti –mrežové výplne okien suterénu, mreže svetlíka brány boli zreštaurované ,aj so zlátením.  Osobitná pozornosť bola venovaná obnove figurálnych alegórií, ktoré boli v procese zániku. Po zreštaurovaní  jediného, pomerne zachovaného originálu  figurálnej dvojice  boli vytvorené odlievané kópie a znovu osadené. Obnovila sa aj pôvodná farebnosť  fasád v sivých tónoch materiálmi KEIM.