Detaily projektu

  • Projekt Segnerova kúria
  • Kategória Exteriér, rekonštrukcia
  • Miesto Michalská ulica 7
    Bratislava
  • Rok realizácie 1996

Segnerova kúria, Michalská ulica 7

Renesančný reprezentačný dom postavený v r.1648 pre nemeckého obchodníka Andrea Segnera na najrušnejšej ulici Bratislavy.

Dom má zložitý pôdorys a bohatú trojposchodovú fasádu s bočnými arkiermi na konzolách. Symetrická fasáda má v strednej osi polkruhovo ukončený  kamenný portál s rovným prekladom, kde je text o výstavbe a erb majiteľa.  Brána je z 19. storočia s pôvodnými prvkami. Hladká omietka má nárožnú sgrafitovú výzdobu a horizontálne členenie kordónovými pásmi.  Ucelená architektúra kúrie s charakterom nemeckej renesancie predstavuje významnú pamiatku zo 17.storočia  v našom prostredí.

Realizácia

Objekt bol v čase obnovy výrazne poškodený nedostatočnou údržbou  vrátane omietok a kamenných detailov, ako aj a statickými poruchami. Výrazne bola poškodená aj brána.  V rámci obnovy  bolo realizované statické zabezpečenie a rekonštruovaná omietka fasády v pôvodnom výraze.  Na základe výskumu  bola realizovaná aj autentická farebnosť vo svetlošedých tónoch omietky a tmavošedých architektonických štruktúrach. Veľká dubová dvojkrídlová  brána bola demontovaná, očistená, rekonštruovaná v poškodených súčastiach, ako sú hlavy levov s funkciou klepadla a kovové prvky zavierania. Brána bola upravená morením a konzervovaná.