Detaily projektu

  • Projekt Filozofická fakulta Univerzity Komenského
  • Kategória Exteriér
  • Miesto Vajanského nábrežie
    Bratislava
  • Rok realizácie 2015

Filozofická fakultá Univerzity Komenského

Budova predstavuje rozsiahly  objekt na nábreží Dunaja. Autorom projektu bol  vojenský inžinier Jozef Rittner, stavbu realizovala  f. Pittel a Brausewetter.  Budova, stavebne ukončená v roku 1913, bola postavená  pre „Korpskomando“, sídlo vojenského veliteľstva C. a K. rakúsko-uhorskej armády.  V tom čase veľmi moderná architektúra s viacerými funkciami ( administratívne, obytné, spoločenské) je v štýle art-deco, s odkazom  na viedenskú secesiu.   Na výraze budovy  sa odráža nielen výtvarný štýl, ale aj  hlavná funkcia, s početnými štylizovanými symbolmi vojenstva a víťazstva.  Najdôležitejšou súčasťou sú však monumentálne plastiky v podobe  radu antických  hláv –  helmice , osadené  ako dominanty  v úrovni atiky .

Realizácia

Komplexná  obnova bola zameraná na celý exteriér, obnovu omietok,  štukových prvkov, kovových súčastí, častí z kameňa a umelého kameňa, poškodených konštrukcií murovaných častí, drevených prvkov, farebnosti,  atď. Osobitne boli riešené objekty  monumentálnych hláv – helmíc  s rozmermi 100 x 120 cm nad atikou. Predstavujú typ výzbroje antických bojovníkov s maskou na tvár, na vrchole s hrebeňom a chocholom. Helmice z materiálu terazza  boli  výrazne poškodené,  na mnohých miestach už chýbali.  Preto boli  reštaurované, rekonštruované , odlievané do formy spôsobom  odľahčeného jadra s použitím kamennej drte v epoxide. Povrch bol  farebne upravený v zmysle pôvodného terazza v tóne pieskovca. Proces obnovy bol spojený s technicky náročnou demontážou a osadzovaním na pôvodné miesto. Celková obnova ( od portálov po helmice nad atikou) výrazne prispeli k autentickému výrazu pamiatkovo chránenej architektúry.