Matúš Novota

Diplomovaný reštaurátor
Rezbárstvo, stolárske konštrukcie a technológie, konzervácia, intarzia, povrchová úprava, zlátenie, polychrómia, inkrustácia, modelovanie, odlievanie, maľovanie, komunikácia v nemčine a taliančine.
 • Prax :
  25 rokov
 • Vzdelanie :
  Accademia Riaci, Academy of Art, Florence
 • Kontakt :
  +421 911 710 175
 • Email :
  novota.art@gmail.com

Prax

Oblasť činnosti spoločnosti, ktorá sa už viac ako dve desaťročia úspešne presadzuje v oblasti pamiatkovej obnovy na Slovensku i v zahraničí, je práca, ktorá si vyžaduje priestorovú predstavivosť, ale aj zmysel pre historickú slohovú morfológiu a veľké nároky na technickú a výtvarnú realizáciu. Spoločnosť NOVOTA uplatňuje svoje ambície v práci s kameňom (časti architektúry a samostatné sochárske rekonštrukcie), so štukom (detaily fasád a interiérov), realizovala realizácie okenných vitráží, rekonštrukcie, renovácie a výrobu vyrezávaných drevených prvkov (historické brány, okná, schody, zábradlia), realizácie v oblasti keramiky (interiér) a kovových prvkov (brány, dvere, mreže, architektonické detaily).

Od začiatku realizovali s veľkým citom pre slohový charakter pôvodných detailov a s využitím výsledkov výskumu pamiatkovú obnovu budovy farnosti svätého Martina v Bratislave v rokoch 1988 – 1989, podieľali sa na obnove františkánskeho kostola v Bratislave, rekonštruovali renesančnú dubovú vstupnú bránu na jezuitskom kostole v Bratislave, podieľali sa na obnove interiéru Uršulínskeho kostola. Na tieto práce, ktoré znamenali prvé samostatné kroky firmy v oblasti umelecko-remeselnej obnovy s výrazným dosahom, nadväzuje množstvo ďalších prác a rozvoj spektra činností firmy NOVOTA. V reprezentačných priestoroch Prezidentského paláca, t. j. v historických interiéroch Grassalkovičovho paláca, obnovili v roku 1994 drevené a pozlátené obloženie. O rok neskôr dostávajú zákazku na rekonštrukciu (podľa fotografie) dvoch barokových pozlátených a glazovaných keramických pecí, ktoré dodnes dokumentujú jedinečne zodpovedný a tvorivý prístup autorov Oľgy a Dušana Novotovcov. Príkladom rozsiahlych a náročných autorských realizácií je Zrkadlová sála a barový priestor, ktoré mali byť znovu vytvorené v roku 2001 pri generálnej rekonštrukcii hotela Carlton v Bratislave.

Kvalifikovaná príprava riadiaceho tímu znamená aj schopnosť tvorivého prístupu, ovládanie manuálnej práce v širokom spektre materiálov (rezbárstvo, keramická tvorba, textilná tvorba, sadrovanie, práca s omietkami, práca s kovom, práca s farebnými vitrážami, maliarske práce, rôzne fázy prípravy projektov a kreslenie atď.) Odborné zázemie spoločnosti reprezentujú nielen praktické výsledky realizácií, ale aj študijnými predpokladmi: absolvovanie štúdia reštaurovania vo Florencii, absolvovanie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, absolventi Strednej umeleckopriemyselnej školy v Bratislave, štúdium dejín umenia, špecializácia na pamiatkovú tvorbu a výskum (PhDr. a PhD. na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave). Využívame moderné a historické technológie a kontinuálne vzdelávanie v celom spektre oblastí našej tvorby (účasť na odborných školeniach a seminároch s medzinárodnou účasťou). Tvorivá a realizačná činnosť spoločnosti predstavuje širokú škálu produkcie. Naša rodinná firma, ktorá bola založená v roku 1989, sa špecializuje na práce súvisiace s architektúrou a jej detailnou realizáciou v exteriéroch a interiéroch. Keďže máme bohaté skúsenosti s obnovou kultúrneho dedičstva a aplikáciou mnohostranných prvkov v rôznych historických štýloch, môžeme pracovať v širokom spektre prostredí a v rôznych materiáloch. Náš pracovný tím sa špecializuje na spracovanie nielen pre aplikáciu tradičných historicky overených technológií, ale aj pre najnovšie pracovné postupy, ktoré zaručujú kvalitu a trvanlivosť. Kvalifikované umelecko-remeselné vzdelanie spoločnosti zamestnancov znamená, že ovládame jedinečné pracovné postupy, od zvládnutia ručnej autorskej práce až po koordináciu rôznych profesií pri vytváraní hotového diela.

Vzdelávanie a odborná príprava

Absolvent štúdia reštaurovania vo Florencii, špecializácia na nábytkárstvo – Istituto per l’Arte e il Restauro – Palazzo Spinelli Group, Taliansko