Pokročilé CAD/CAM programovanie a strojové obrábanie

Inovatívne technológie vo firme NOVOTA ART

Projekty navrhujeme a realizujeme v nášom interdisciplinárnom tíme.

Technologické laboratórium firmy NOVOTA ART zabezpečuje implementáciu elektronických a hardvérových riešení do svojej produkcie.

Od sna k dizajnu, od fantázie k inovácií a od prototypu k produktu

Vašu víziu premieňame na realitu pomocou pokročilých technologických riešení.

NOVOTA ART vedie inovácie vpred prostredníctvom zariadení vyrobených na mieru a našich početných partnerstiev s poprednými výrobcami v odvetví

Naša ponuka

Softvérové a hardvérové riešenia

Programujeme kolaboratívne roboty pre ich efektívne prepojenie s ľudskými potrebami.

Automatizácia a robotika s prvkami umelej inteligencie

Osobitnú pozornosť venujeme stabilite, konzistencii a spoľahlivosti vytvoreného riešenia, aby sme v budúcnosti umožnili plnú kontrolu nad implementovaným systémom a jednoduchú správu a údržbu.

Softvérový vývoj

Náš tím pôsobí v oblasti informatiky a venuje sa procesu vytvárania, navrhovania, nasadzovania a podpory softvéru. Pri obzvlášť náročných požiadavkách na informačný systém využívame naše skúsenosti v dodávkach komplexných riešení aj v spolupráci s externými vývojármi.

Smart riešenia a programovanie pre automaticky riadené vozíky (AGV) a autonómne vozíky (AMR) 

V našom technologickom laboratóriu pracujeme s rôznymi druhmi materiálov

3D digitalizácia a Metaverse

Metódami reverzného inžinierstva vytvárame digitálne verzie skutočných prvkov reality.

Elektronické a hardvérové riešenia

Poskytujeme kompletné vývojové služby, vrátane návrhu, elektronického rozloženia, mechanického dizajnu a prototypovania. Návrh prototypu je dôležitou a nevyhnutnou etapou vo výrobnom procese nového produktu, prostredníctvom ktorej sa skúma efektívnosť a uskutočniteľnosť procesu s cieľom dopracovať sa k optimálnemu finálnemu produktu.

Prototyping elektronických a mechanických systémov

Každý robot Mesmer je navrhnutý a vyrobený z 3D skenov skutočných ľudí, čo nám umožňuje presvedčivo napodobňovať ľudské výrazy.

Programovanie humanoidných robotov MESMER

Programovanie humanoidných robotov MESMER zabezpečujeme na objednávku v spolupráci s firmou Engineered Arts Limited, UK. Vykonávame komplexné služby od návrhu prehovorov a interakcií cez skenovanie a tvorbu animovaného 3D modelu podľa živej predlohy až po údržbu prevádzky robotov pre rôzne výstavné a zábavno-edukatívne účely.

Software

Vývoj hier a programovanie pre virtuálnu realitu

NOVOTA ART

Naši partneri pre technológie